Zmiana warunków świadczenia usług przez DPD Polska

2022-10-14

Uprzejmie informujemy o zmianie warunków świadczenia usług przez DPD Polska od 1 listopada 2022 roku.

Złożona sytuacja na rynku energii wymusiła na Spółce wprowadzenie opłaty energetycznej, która będzie obowiązywać od 1 listopada 2022 roku. Opłata będzie aktualizowana raz w miesiącu na stronie internetowej www.dpd.com.pl na podstawie realnie ponoszonych przez Spółkę kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz. Decyzja ta podyktowana jest koniecznością zachowania najwyższego poziomu jakości świadczonych usług.

Nadmieniamy przy tym, że Spółce udało się uniknąć indeksacji stawek podstawowych w Standardowym Cenniku Krajowym DPD Classic i Międzynarodowym Cenniku Eksportowym DPD Classic Export w ostatnich miesiącach mimo pogarszających się wskaźników makroekonomicznych, w tym rosnącej stopy inflacji.

Opłata, o której mowa powyżej, będzie doliczana do każdej paczki w każdym serwisie. Szczegółowe informacje na temat ww. opłaty oraz sposobu jej naliczania zostaną uwzględnione w treści Szczegółowych Warunków Świadczenia Usług, których wersja obowiązująca od dnia 1 listopada 2022 r. będzie dostępna na stronie internetowej www.dpd.com.pl od dnia 17 października 2022 r. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

Jednocześnie informujemy, że ceny za usługi podstawowe i dodatkowe określone w cennikach DPD Polska pozostają bez zmian.

Wyrażamy nadzieję, że przedstawiona zmiana spotka się z Państwa zrozumieniem i akceptacją.